Monthly Archive for: ‘септември, 2010’

Автоматична Система за Оповестяване – АСО

Предназначение на системата

EACS е разработена с цел автоматизиране на процеса оповестяване на отделни организационни структури и/или населението при възникване на различни събития, като всякакъв вид екстремни и критични ситуации, производствени инциденти, природни бедствия, военни конфликти. Поддържа оповестяване на различни групи

Read More