Category Archive for: ‘Security & Remote contol’

Система за дистанционен контрол и охрана на кабелни трасета и шахти – COSS

Предназначение

Система COSS е системa за охрана на телекомуникациони мрежи и съоръжения. Oсъществява 24-часов денонощен контрол на достъпа до кабелни шахти (КШ), необслужваеми усилвателни пунктове (НУП) и контрол на сигналните кабели.

Системата осъществява непрекъснато наблюдение, регистриране, обработка и анализ

Read More