Category Archive for: ‘Telephone Exchanges’

Philips-NEC SOPHO IPC 100

Хибридна IPC PBX Филипс, основен блок 3 външни и 8 вътрешни порта, захранване, идентификация на викащия (CLIP / клип) за всички вътрешни линии (име и номер). Разширяване до 51 външни (27 аналогови / 42 ISDN BRI / 42 IP съединителни

Read More

Семейство хибридни IP телефонни централи PX24

Съдържание:

Read More

Siemens HiPath

За удовлетворяване нуждите на сегмента SME Siemens разработи серията HiPath 3000. Наречена от компанията Real Time IP система, HiPath 3000 представлява интегрирано решение за пренос на глас и данни.

В зависимост от варианта, който избере потребителят, HiPath 3000 може да се …

Read More

Селищни

Мощен управляващ процесор за индустриални цели и цифрова комутация на каналите.

Централата се произвежда и предлага в следните варианти:

  • крайна селищна централа, разширение на съществуващи аналогови централи /А29 и други/
  • малки селищно-транзитни централи
  • др.
Малка селищна цифрова телефонна централа “ЕСТЕЛ”

Read More