Category Archive for: ‘Автоматизирани Тестови Системи (АТС)’

АТС-02 вариант ИУРП

Система за автоматично тестване от главен разпределител на станционно-абонатните съоръжения на АТЦ и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

Системата за ръчни проби е предназначена за измерване на станционно абонатните съоръжения на цифрови и аналогови АТЦ и крайните

Read More

Комплексна Информационно-Тестова Система (КИТС)

Едно от най – важните изисквания към съвременните комуникации е тяхната висока надежност и работоспособност. Във връзка с това е крайно необходимо бързото и лесно отстраняване на повреди по телекомуникационното оборудване – абонатни и съединителни кабели, както и стационно-абонатните коплекти в цялото …

Read More

АТС-02 вариант ЗАЛА

Системата АТС-02 – вариант „Зала“ има следните разновидности в зависимост от типа централа:

АТС-02-ESK

Система за автоматично тестване на станционно-абонатните съоръжения на АТЦ тип ESK и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

Използват се

Read More