Category Archive for: ‘Automatic voice systems’

Автоматична Система за Оповестяване – АСО

Предназначение на системата

EACS е разработена с цел автоматизиране на процеса оповестяване на отделни организационни структури и/или населението при възникване на различни събития, като всякакъв вид екстремни и критични ситуации, производствени инциденти, природни бедствия, военни конфликти. Поддържа оповестяване на различни групи

Read More

Система за Автоматично Телефонно Оповестяване – САТО-01

Предназначение

Системата е предназначена за автоматизация на често възникващата рутинна задача, да се позвъни на много абонати от телефонната мрежа.

Системата САТО, автоматично по зададен списък с абонатни номера едновременно установява връзка с няколко телефонни абоната и ги оповестява с …

Read More

Многоканална система за автоматична телефонна информация – САТИ-01

Приложение

Предлаганите многоканални системи за информационно обслужване на аналогови абонати са предвидени за предоставяне на информация при промяна на номера на аналогови абонати.

Активирането на портове, генерирането и записване на съобщения и настройката на параметри се извършват от оператора на …

Read More

Двупроводна система за автоматична телефонна информация – САТИ-02

Приложение

ЕСТЕЛ САТИ-02 е предназначена да работи като самостоятелна десет-канална система, обслужваща двупроводни абонатни линии. Системата не изисква персонален компютър, включен към нея по време на нормална работа.

Принцип на действие

При САТИ-02 персоналният компютър е необходим единствено по време …

Read More

Трипроводна система за автоматична телефонна информация – САТИ-03

Приложение

Най-широко приложение системата намира при подмяна на аналогови САТЦ с цифрови. Системата за информационно обслужване е предназначена за свързване към съответните трипроводни изходи на II/IV ГИ на обслужваната САТЦ А29.

Активирането на портове, генерирането и записване на съобщения и …

Read More

Интерактивна гласова система за аналогови линии – САОГ-01

Приложение

САОГ-01 има приложение в автоматизирани служби в телефонните мрежи, бизнес рекламно-информационни системи, телевизионни и радио игри, събиране на статистическа и друга информация, приемане на заявки от различен характер, организиране на гласова поща и други.

САОГ-01 е многоканална система с

Read More

Интерактивна гласова система за цифрови линии – САОГ-02

Приложение

Системата за автоматично отговаряне с глас тип Естел САОГ-02 е многоканална система с широка гама от възможности за приложение:

  • Автоматична насочваща система
  • Компютърна система за сигурност
  • Отговаряща система
  • Гласова поща
  • Система за справки
  • Системи за въвеждане на данни

Системата …

Read More