Реализирани обекти

Реализирани обекти

Специалистите на “ЕСТЕЛ” ООД до този момент са монтирали, пуснали в експлоатация и осигуряват поддръжка на мрежите на ВИВАКОМ (БТК), както следва:

  • цифрови телефонни централи (DTE) с повече от 38 000 абонатни линии
  • над 600 обекта, обхванати от системи ECOSS
  • повече от 300 специализирани устройства “1хх”
  • повече от 20 системи за автоматична телефонна информация тип САТИ
  • повече от 160 системи за автоматично тестване на абонатни линии тип АТС-02
  • 2 системи “КИТС”
  • 4 системи “САТО”
  • 8 интерактивни системи “САОГ”
  • 3 центъра за поддръжка и експлоатация
  • и много други системи и устройства

За последните 18 месеца “ЕСТЕЛ” ООД е доставила и монтирала за целите на държавната администрация над 15 системи “COSS” – зазащитата на телекомуникационните подземни кабелни магистрали, кабелни шахти.

От 2009г. в експлоатация е и автоматизирана система “САТО” – за оповестяване на служителите за възникнали събития, аварии, предстоящи мероприятия, повреди и др такива.

“ЕСТЕЛ” ООД е монтирала и поддържа също така и редица учрежденски цифрови телефонни централи в банки, големи магазини, хотели и учреждения.

Всяко предлагано от ЕСТЕЛ ООД оборудване е сертифицирано от оторизираните за целта български органи.

Предлаганото оборудване, софтуерни продукти и системи се оферират с осигурена гаранционна и извънгаранционна поддръжка на територията на цялата страна.