РЕШЕНИЯ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ

Кампания за изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в училищата

Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти,

Естел ООД предлага професионални консултации, проектиране, доставка, инсталиране, обучение, сервиз и поддръжка на:

Моля при интерес да се свържете по удобен за Вас начин за организиране на среща и провеждане на разговори относно интересуващите Ви решения.

ISUN
ЕСТЕЛ ООД е бенефициент по Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 с Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-10251-C01

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв.
европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.09.2020 г.
Край: 01.12.2020 г.