Category Archive for: ‘Digital’

Siemens HiPath

За удовлетворяване нуждите на сегмента SME Siemens разработи серията HiPath 3000. Наречена от компанията Real Time IP система, HiPath 3000 представлява интегрирано решение за пренос на глас и данни.

В зависимост от варианта, който избере потребителят, HiPath 3000 може да се …

Read More

Селищни

Мощен управляващ процесор за индустриални цели и цифрова комутация на каналите.

Централата се произвежда и предлага в следните варианти:

  • крайна селищна централа, разширение на съществуващи аналогови централи /А29 и други/
  • малки селищно-транзитни централи
  • др.
Малка селищна цифрова телефонна централа “ЕСТЕЛ”

Read More