Category Archive for: ‘Portfolio’

Автоматична Система за Оповестяване – АСО

Предназначение на системата

EACS е разработена с цел автоматизиране на процеса оповестяване на отделни организационни структури и/или населението при възникване на различни събития, като всякакъв вид екстремни и критични ситуации, производствени инциденти, природни бедствия, военни конфликти. Поддържа оповестяване на различни групи

Read More

Система за дистанционен контрол и охрана на кабелни трасета и шахти – COSS

Предназначение

Система COSS е системa за охрана на телекомуникациони мрежи и съоръжения. Oсъществява 24-часов денонощен контрол на достъпа до кабелни шахти (КШ), необслужваеми усилвателни пунктове (НУП) и контрол на сигналните кабели.

Системата осъществява непрекъснато наблюдение, регистриране, обработка и анализ

Read More

Системи за видеонаблюдение

Нашата фирма предлага следните услуги свързани с изграждане на системи за видеонаблюдение:

  • Проучване на зоната за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
  • Консултиране на клиента и достигане на оптимален вариант на задание за създаване на системата
  • Изработка на проект
  • Изграждане на системата и настройка
  • Гаранционна

Read More

Контрол на достъпа

Системите за контрол на достъп в контролирани обекти, често пъти е част от цялостна система за охрана. Тя изпълнява администрирането на пропусквателния режим, като спира достъпа на неоторизирани лица.

Изграждането на подобни системи е част от богатия опит на специалистите …

Read More

Структурни кабелни системи SCS

Структурната кабелна система е метод за изграждане на кабелна ифраструктура по точно определени стандарти и с помоща на стандартизирани елементи и подсистеми. По този начин, още в процеса на проектиране се дефинират ясни изисквания в зависимост от предназначението на всеки …

Read More

Озвучителни системи

Тези системи се използуват за озвучаване на обществени места, с постоянна, зонална периодична или аварийни гласова информация, а в останалото време да се предава музикален фон. Такива места са административни и производствени сгради и райони, хотели, търговски комплекси, стадиони, летища, …

Read More

Конферентни системи

ЕСТЕЛ ООД предлага техника на един от лидерите в тази област -BOSCH Security Systems .

Фирмата има многогодишен опит в разработването и производството на дискусионни системи и системи за симултанен превод. В производствената гама са включени както конвенционални аналогови, така …

Read More

Системи за сигурност

Охранителните системи са предназначени за защита и охрана на наблюдаваните обекти.

Тяхна основна задача е да сигнализират при нарушение в защитените зони. Освен тоова е необходимо да могат да сигнализират за нарушения на ангажираните с охраната служби.

Фирма ЕСТЕЛ ООД …

Read More

Пожароизвестителни системи

Ранното откриване и локализация на пожарите е гаранция за бързото им овладяване и потушаване.

Ето защо ЕСТЕЛ ООД отдава голямо значение на реализацията на системи, осигуряващи бързите и точни действия на противопожарните екипи.

Фирмата ни проектира и реализира пожароизвестителни системи …

Read More

Philips-NEC SOPHO IPC 100

Хибридна IPC PBX Филипс, основен блок 3 външни и 8 вътрешни порта, захранване, идентификация на викащия (CLIP / клип) за всички вътрешни линии (име и номер). Разширяване до 51 външни (27 аналогови / 42 ISDN BRI / 42 IP съединителни

Read More

Page 1 of 3123»