Дейност

 • Проектиране
 • Производство
 • Доставка
 • Консултантски услуги
 • Софтуерна разработка
 • Търговия
 • Внедряване
 • Научно изследователска и развойна дейност
 • Системно интегриране
 • Сервиз и поддръжка
 • Обучение и документация
 • И други допълнителни дейности и услуги

ЕСТЕЛ ЕООД притежава:

 • 750 кв. м. собствени помещения в гр. София
 • Изпитателен полигон за цифрови автоматични телефонни централи
 • Специализирана и стандартна тестова апаратура за нуждите на телекомуникационния инженеринг
 • Оборудван сервизен център с необходимата апаратура и транспорт
 • Специализирана зала за обучение и повишение на квалификацията
 • Фирмата притежава правата за следните регистрирани търговски марки: “ESTEL” с лого и “ЕСТЕЛ” с лого на кирилица
 • Основни средства на стойност над 290 000 евро
 • Средно годишен оборот около 800 000 евро