Устройства за набор на номера „1xx“ от крайни централи

Устройство за избиране на телефонни номера 1ХХ от крайни АТЦ тип А29

Устройството осигурява директно избиране на услугите “130”, “144”, “121” и др. и позволява организацията на единен спешен номер “112”.

При набиране от абоната на цифрите “1хх” устройството за избиране на телефонни номера “1хх” формира нов номер на абонат В. Новият номер се формира автоматично, като според набраният от абоната номер устройството генерира нов номер съобразно местоположението на крайната АТЦ във възловата или регионалната мрежи и местоположението на центъра, предлагащ набраната от абоната услуга. Формираният нов В номер се предава напред от устройството към централа от горна равнина по съществуващия междуселищен сноп линии.

Включване на устройството “1хх” между изходящите мултипли на първа декада и на нулева декада при АТЦ А29.

Устройство за избиране на номера 1ХХ от крайни АТЦ тип КРС

Устройството осигурява директно избиране на услугите “130”, “144”, “121” и др. и позволява организацията на единен спешен номер “112”.

При набиране от абоната на цифрите “1хх” устройството за избиране на телефонни номера “1хх” формира нов номер на абонат В. Новият номер се формира автоматично, като според набраният от абоната номер устройството генерира нов номер съобразно местоположението на крайната АТЦ във възловата или регионалната мрежи и местоположението на центъра, предлагащ набраната от абоната услуга. Формираният нов В номер се предава напред от устройството към централа от горна равнина по съществуващия междуселищен сноп линии.

Включване на устройството “1хх” към АТЦ КРС.