Селищни rural

Мощен управляващ процесор за индустриални цели и цифрова комутация на каналите.

Централата се произвежда и предлага в следните варианти:

 • крайна селищна централа, разширение на съществуващи аналогови централи /А29 и други/
 • малки селищно-транзитни централи
 • др.
Малка селищна цифрова телефонна централа “ЕСТЕЛ” С-01

Селищната ЦТЦ “ЕСТЕЛ” е проектирана за капацитет до 7000 порта. Изградена е на модулен принцип. При производството на централата е използувана елементна база на водещи световни фирми в областта на електронни компоненти за нуждите на телекомуникациите като например: ERICSON – Швеция; МITEL – САЩ;AT& T – САЩ и други.

Цетралата осигурява поддръжка на допълнителните абонатни услуги, предоставяни на абонатите на обществената телефонна мрежа. Автоматичната поддръжка на тонален и импулсен набор прави възможна употребата на телефонни апарати от всякакви модификации, включително и шайбови.

Централата има централизирано управление. Управляващият модул е базиран на стандартна индустриална процесорна платка. За по-голяма надеждност и безаварийна работа в централата има възможност за включване на резервен управляващ модул с резервно комутационно поле, който работи в режим на “горещ резерв”. Комутационното поле е базирано на цифрова матрица, която осигурява неблокируема комутация за всичките входящи и изходящи таймслотове на полето.

Включване към Обществената Комутируема Телефонна Мрежа – ОКТМ.

Предназначение

 • Крайни градски
 • Разширение на аналогови централи
 • Селищни – крайни, транзитни, смесени

Технически параметри

 • Елементна база: Рentium industrial CPU, COMBO II за всеки аналогов порт, комутационна матрица MT90820AP
 • Брой портове на абонатните платки – 8
 • Брой портове на платките за СЛ – 4
 • Брой портове в една касета – 128
 • Максимален капацитет 7000 абонатни порта или 52 Е1
 • Брой обслужени заявки в ЧНТ (BHCA) : 100000
 • Максимален обслужен трафик : 1000 Е
 • Капацитет на комутационната матрица: 2048х2048 канала
 • Комуникационна и контролна магистрали : 8.192 Mbit/s със DLC протокол
 • Захранване : -48V; 220V/50Hz
 • Климатични условия : температура 5° C – 40° C, относителна влажност 20% – 80%, не изисква принудително охлаждане
 • Консумирана мощност : 1.2KW за всеки 1000 абоната
 • Габарити : механичен модул (Ш/В/Д) 60/31/40 см; допустима височина на кула: 250 см; тегло на един модул: средно 23 кг

Услуги

 • Безусловно пренасочване на повикванията
 • Пренасочване при заето
 • Пренасочване при липса на отговор
 • Гореща линия
 • Събуждане
 • Не ме безпокой
 • Конферентна връзка с 3-ма участника
 • Съкратено набиране
 • Ограничаване на изходящ трафик
 • Гъвкав номерационен план
 • Злоумишлено обаждане

Абонатни линии

 • Аналогови (с импулсен и честотен набор)
 • Фонокартни ( 16kHz, 12kHz, обръщане на поляритета)
 • Дуплексни
 • Операторски конзоли с LCD

Съединителни линии

 • Физически 3-проводни
 • Физически 2-проводни
 • Физически 4 и 6-проводни (E&M)
 • ИКМ 2.048 Mbit/s – Е1 (HDB3, CRC)

Протоколи за сигнализация

 • Импулсен код
 • Многочестотен 2 от 6 /MFC/
 • CAS
 • R1.5, R2, R2D
 • CCS №7
 • QSIG
 • EDSS1

Техническо обслужване

 • Необслужваема
 • Отдалечен достъп
 • Съобщения на операторската конзола на български или руски и на английски език
 • Генериране на записи за таксуването (CMDR). Всеки запис се отнася за проведен разговор и съдържа информация за часа и датата на завършването му, номера на викащия, набрания номер, продължителността, таксовите единици и друга служебна информация на български или руски и на английски език
 • Осигурена е възможност за бърза и удобна промяна на настройките на централата. Ако по време на работа се случи спиране, презареждане или рестартиране въведените промени не се губят