Конвертори на сигнализация KC-01

Разработени са на базата опита при производството на малки АТЦ и разширения на существуващи аналогови АТЦ и осигуряват бързо и ефективно решение на проблемите, възникващите при съвместната работа на различни по тип комуникационни устройства.

Реализират се на модулен принцип, осигурявайки връзки между различни видове сигнализационни протоколи и интерфейси в рамките на 1680 порта.