Интерактивна гласова система за аналогови линии IVRS-01

Приложение

САОГ-01 има приложение в автоматизирани служби в телефонните мрежи, бизнес рекламно-информационни системи, телевизионни и радио игри, събиране на статистическа и друга информация, приемане на заявки от различен характер, организиране на гласова поща и други.

САОГ-01 е многоканална система с широка гама от възможности:

  • Автоматична насочваща система.
  • Компютърна система за сигурност.
  • Отговаряща система.
  • Гласова поща.
  • Система за справки.
  • Системи за въвеждане на данни

Системата е на модулен принцип и позволява увеличаване на капацитета си чрез добавяне на платки, а при големи капацитети и с увеличаване броя на базовите компютри. Всяка линия работи независимо от останалите и може да записва или запуска гласови съобщения по телефонната линия, да разпознава позвъняване, затваряне от викащия, тонални сигнали като “централа”, “заето”, “обратна контрола” и др., да излъчва и приема импулсен и DTMF набор на цифри.

Данните, които се използват за запис и четене са компресирани и заемат сравнително малко дисково пространство. Едновременното използване на един и същ файл от няколко линии е допълнително предимство.

Архитектура

Системата се състои от персонален компютър с вградена една или повече специализирана гласова платка, звуков адаптер и специализиран софтуер.

Капацитетът на системата зависи от броя гласови платки, поставени в персоналния компютър. Платките се монтират на стандартни слотовете на дъното. В зависимост от конкретното приложение и желание на потребителя са възможни различни комбинации.

Технически характеристики
Капацитет на платките 2, 4, или 8 порта
Процесор 8088
Буфер 256КВ DRAM
Кодиране µ – закон с РСМ компресия
Гласови данни 4,9К – 16Кbit/sec
Спец. гласов чип Dallas Semi 2132A
Интерфейс към линията двупроводен аналогов
Свързване RJ11
Импеданс 600Ohm/900Ohm
Честотна лента 300-3400khz @16Kbps
Позвъняване 40-120Vms, 15-68Hz
Ток 20-120mА
Захранване +5VDC, -5VDC
Работна температура C до +50>
Влажност 10% – 80% некондензираща
Сертификати CE, FCC, BZT