Кампания за изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в училищата

ЕСТЕЛ ООД стартира кампания за изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в училищата, както и доизграждане и разширение на вече съществуващи подобни системи, чрез оптимизация на тяхната функционалност, обхват и приложение.
Предлагаме на Вашето внимание кратко описание на предимствата на предлаганите решения:

Решения за видеонаблюдение:

Video

 • Системата за видеонаблюдение следи в реално време как протича всеки един урок, диспиплината и движението на учениците в самото училище
 • Ще защитят всички входове, коридори, периметрови и гранични зони на училището
 • Ще намалят агресията и насилието сред учениците
 • Ще намалят разходите на училището от вандализъм и кражби
 • Ще повишат ефективността на служителите отговорни за физическата охрана
 • Разполагат с архив за ползване и разследване на минали събития
 • Могат да са адаптирани според нуждите на училището и виждането на ръководството
 • Системите предлагат и интелигентни функции, като пресичане на линия и задействане на аларма
 • Решения за контрол на достъпа:

  SKD

 • Необходима предпоставка за постигане на по-сигурно и спокойно място за децата, учителите и служителите
 • Предлагат ново и евтино решение за управление на достъпа в училищата
 • Имат възможност за автоматично изпращане на email на готови присъствени справки за учениците
 • Ще повишат ефективността на физическата охрана
 • Karta_ver3

 • Дефинират различни права на достъп до определените помещения
 • Възможност за интеграция с други специализирани системи – СОТ, видеонаблюдение и др.
 • Предоставят възможност за изграждане на етапи
 • В допълнение на дейностите по проектиране и изграждане на решения за сигурност и контрол, ЕСТЕЛ ООД предлага и такива свързани с поддръжката и експлоатацията на аналогични системи в следгаранционния период.
  Съществуващата система за контрол на качеството, съгласно ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013, гарантира високо качество и надеждност на всички дейности, извършвани от фирмата.
  При интерес от Ваша страна към нашата кампания, както и за други дейности, предлагани от ЕСТЕЛ ООД, екипът на фирмата е на разположение за организиране посещение на място, в удобно за Вас време, за прецизиране и изготвяне на оптимално предложение според Вашите нужди.

  Възползвайте се от нашите специални промоционални условия и цени!