Тестер за телефонни линии TTL-01

Приложение

Устройството е окомплектовано с микротелефонна гарнитура с динамични микрофон и слушалки, двойка кабели за включване към разговорния чифт и пробна сонда за проверка на трети проводник. Всички елементи на тестера са опаковани в чантичка за транспортиране и съхранение.

Вграденият зумер е предназначен за приемане на повикванията от отсрещната страна и за прозвъняване на трети проводник.

За правилната работа е необходимо да бъде спазен поляритета на свързване на двете устройства (плюс със плюс и минус със минус).

Когато поляритета не е спазен или използваният чифт е закъсен, се задействат зумерите на двете устройства.
Когато тестерът се свърже към захранен телефонен чифт и поляритетът не е спазен се задейства зумера, а при спазен поляритет операторът се включва в разговора на абоната.

Устройството се захранва с 9V батерия. Достъпът до гнездото на батерията се осъществява през специално капаче в задната част на устройството.

Технически характеристики
Захранване: 9V батерия (или акумулатор)
Консумация:
– изключено състояние 0mA
– спокойно състояние (очакване на повикване) <1.5mA
– разговор <4mA
– разговор с прозвъняване <6mA
– генератор на повикване <1mA
– приемник на повикване <3mA
Честотна лента на предаване и приемане 0.3 – 4.0кНz
Вграден зумер за приемане на повиквания и прозвъняване на трети проводник с честота 4.0кНz
Изграждане на разговорна връзка при параметри на чифта:
– съпротивление на шлейф <4кOhm
– капацитет <2 µF
– затихване при F=1kHz – 40dB