Системи Telesis Stillink

Системите Telesis Stillink са предназначени за производители на оборудване, системни интегратори и оператори в телекомуникациите преминаващи към информационни мрежи от следващо поколение, а така също за оператори изпълняващи конвертиране на телекомуникационна сигнализация и информационни протоколи.

Изделията под името Stillink предлагани от ЕСТЕЛ EООД са решения според изискванията на всеки клиент:

  • V5.2 – VoIP Access Gateway
  • V5.2 Конвертор на протокол
  • SS7 – VoIP Access Gateway
  • ISDN – VoIP Access Gateway
  • CAS – VoIP Access Gateway
  • CAS, ISDN, SS7 Сигнални конвертори

Stillink 200. Два Е1 интерфейса и до 45 конвергентни VoIP разговора

Stillink 800. Осем Е1 интерфейса и до 45 конвергентни VoIP разговора

Stillink 3200. Модулен капацитет, с до 32 Е1 интерфейса и до 960 конвергентни VoIP разговора в максималната си конфигурация

Other resources:

–> http://www.stillink.com
–> http://wiki.telesis-pbx.com