Система за Автоматично Телефонно Оповестяване САТО (SATO-01)

Предназначение

Системата е предназначена за автоматизация на често възникващата рутинна задача, да се позвъни на много абонати от телефонната мрежа.

Системата САТО, автоматично по зададен списък с абонатни номера едновременно установява връзка с няколко телефонни абоната и ги оповестява с предварително записани гласови съобщения.

Възможности за приложение
 • Уведомяване на абонатите за неплатени сметки
 • Уведомяване на абонатите за предстоящо изключване от мрежата
 • Оповестяване на абонатите при бедствия и аварии
 • Предаване на рекламна и търговска информация
 • Събиране на служителите при аварии
Функционални възможности
 • Едновременно изграждане на връзки към 4 или повече телефонни абоната.
 • Импулсен и тонален набор.
 • Формиране и предаване към отговорилите абонати на гласови съобщения.
 • Фиксиране на времето и резултата от изграждане на връзката.
 • Задаване на групи за оповестяване.
 • Задаване на часовите интервали за обслужване на заявките според групата.
 • Формиране на списъци с оповестени и неоповестени абонати.
 • Запис на гласовите съобщенията от линия или микрофон
 • Усилване или затихване на съобщенията.
 • Възможност за дистанционно управление по мрежа
Архитектура

Системата е изградена на базата на персонален компютър, драйвери, приложна програма и специализиран хардуер за връзка към абонатните линии.

Минималната конфигурация поддържа 4 абонатни линии /възможни са варианти с 2 или 8 канала на платка/, които работят едновременно при обслужване на списъка със заявки за оповестяване. Системата е проектирана за обслужване на минимум 500 заявки на час (при продължителност на съобщението 15 секунди).

Конфигурацията може да бъде разширявана с допълнителни платки според изискванията на клиента, като с това пропорционално се увеличават обслужените заявки за един час.

Технически характеристики
Капацитет на платките 2, 4, или 8 порта
Процесор 8088
Буфер 256КВ DRAM
Кодиране µ- закон с РСМ компресия
Гласови данни 4,9К – 16Кbit/sec
Спец. гласов чип Dallas Semi 2132A
Интерфейс към линията двупроводен аналогов
Свързване RJ11
Импеданс 600Ohm/900Ohm
Честотна лента 300-3400khz @16Kbps
Позвъняване 40-120Vms, 15-68Hz
Ток 20-120mА
Захранване +5VDC, -5VDC
Работна температура C до +50oC
Влажност 10% – 80% некондензираща
Сертификати CE, FCC, BZT