Интерактивна гласова система за цифрови линии IVRS-02

Приложение

Системата за автоматично отговаряне с глас тип Естел САОГ-02 е многоканална система с широка гама от възможности за приложение:

  • Автоматична насочваща система
  • Компютърна система за сигурност
  • Отговаряща система
  • Гласова поща
  • Система за справки
  • Системи за въвеждане на данни

Системата е на модулен принцип и позволява увеличаване на капацитета си чрез добавяне на платки, а при голями капацитети и с увеличаване броя на базовите компютри. Всяка линия работи независимо от останалите и може да записва или запуска гласови съобщения по телефонната линия, да разпознава позвъняване, затваряне от викащия, тонални сигнали като “централа”, “заето”, “обратна контрола” и др., да излъчва и приема импулсен и DTMF набор на цифри.

Данните, които се използват за запис и четене са компресирани и заемат сравнително малко дисково пространство. Системата осигурява голям капацитет на базата на един единствен персонален компютър.

Всеки канал се обслужва независимо от другите и може да възпроизвежда или записва гласова информация. Каналите на цифровите ИКМ30 трактове работят със сигнализация по ОСК в 16-ти таймслот. В тази система началото и края на съобщението се определя с помощта на линейната сигнализация. Възможни са и други варианти на сигнализация включително и PRI-ISDN. Разпознават се и акустични сигнали с различни честоти и продължителност. Едновременното и независимо възпроизвеждане на един файл по няколко канала е друго предимство на системата.

Технически характеристики
Капацитет на платката 1 ИКМ тракт с 30 канала
Процесори 2хIntel80486;4xMotorola DSP56002
Интерфейсни линии E1 2048Mbit/s
Съединители BNC или RJ-48
Съгласуване към 75 Ohm или 120 Ohm
Линеен код HDB3
Структура на цикъла CCITT G.704-1988 / CRC4
Синхронизация 2.048Mb/s±50ppm
Честотна лента 300-3400Hz при 64Kb/s
Кодиране А-закон РСМ/8кHz дискретизация
Захранване +5VDC/2.1А, ±12VDC/х40mА;
Работна температура 0oC до +50oC
Влажност 10% – 80% некондензирана