Продуктова листа

 • Система за охрана на кабелни трасета и прилежащите им шахти тип “COSS
 • Системи за Автоматично Телефонно Оповестяване тип “САТО
 • Система за дистанционна техническа експлоатация тип “ЕCOSS
 • Специализирани устройства тип “1хх”за абонатите на крайни аналогови централи
 • Система за автоматично тестване на абонатни линии типАТС-02
 • Комплексна Информационно-Тестова СистемаКИТС
 • Системи за Автоматична Телефонна Информация типСАТИ
 • Интерактивни гласови системи (IVR) типСАОГ
 • Цифрови Автоматични Телефонни Централи тип “ЕСТЕЛ” с капацитет до 3000 абоната за нуждите на малки градове, села или учреждения, със следните приложения:
  • крайни централи
  • разширения на съществуващи аналогови централи
  • транзитни
  • транзитно абонатни
  • мрежа от самостоятелни селски централи
  • учрежденски и др.
 • учрежденска ISDN цифрова централа ЕСТЕЛ за средния и малък бизнес с капацитет до 480 порта за:
  • за офиси, бизнес-центрове
  • хотели
  • поликлиники и болници
  • общински администрации и др.