Проектиране и изграждане на центрове за техническа поддръжка и експлоатация

ЕСТЕЛ ЕООД предлага планиране и изграждане на технически центрове за поддръжка и експлоатация на комуникационно оборудване.

По този начин се гарантира оптималното използване на всички мрежови елементи за осигуряване нормалната работа на цялата мрежа.