Озвучителни системи

Тези системи се използуват за озвучаване на обществени места, с постоянна, зонална периодична или аварийни гласова информация, а в останалото време да се предава музикален фон. Такива места са административни и производствени сгради и райони, хотели, търговски комплекси, стадиони, летища, гари и т.н.

Все повече се засилват изискванията към евакуационните функции на такива системи в случай на пожар или други аварийни ситуации – автоматично предаване на предварително записани съобщения по зони, максимално дълга работоспособност на системата при пожар, системна самодиагностика и др. Изискванията на най-строгите международни EVAC стандарти (напр. IEC 60849) за такъв вид аудио системи се покриват от фамилиите продукти на BOSCH Security Systems.

Дългогодишното сътрудничество между ЕСТЕЛ ООД и фирмите в бранша, честите контакти между специалисти и експерти, редовната информация за новите концепции и продукти са гаранция за разработване и реализиране на разнообразни професионални аудио и видео системи с безкомпромисно качество и висока ефективност.