ATC 02 (IURP) вариант ИУРП

Система за автоматично тестване от главен разпределител на станционно-абонатните съоръжения на АТЦ и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

Системата за ръчни проби е предназначена за измерване на станционно абонатните съоръжения на цифрови и аналогови АТЦ и крайните устройства свързани към тях. Измерването се извършва чрез осем щеки, позволяващи разделянето на линийната от станционната част. В спокойно състояние щеките не разделят абонатните линии.

Измерват се следните величини:

Измерване „навън“

 • измерване за наличие на променливо напрежение между а и b проводници, a и земя , b и земя
 • измерване за наличие на постоянно напрежение между а и b проводници, a и земя, b и земя
 • изолационно съпротивление между а и b проводници, a и земя , b и земя
 • капацитет между а и b проводници, a и земя , b и земя
Измерване „навътре“ /към АТЦ/
 • наличие на захранващо напрежение
 • напрежение при шлейф 1.5 kOhm между а и b проводници, a и земя , b и земя
 • наличие на акустичен сигнал “централа”
 • съпротивление на захранващия мост Ra и Rb
 • ток на повикване
Тест параметрите на абонатния шлейф и крайното устройство с участие на абоната

 • в случай на дуплексни абонати има възможност за измерване тока на повикване и на двата абоната
 • измерване на съпротивлението на шлейфа
 • измерване параметрите на импулсния набор
 • измерване параметрите на тоналния DTMF набор
 • акустичен сигнал за напомняне в случай, че апарата е забравен отворен
 • осигурява се възможност за провеждане на разговор с абоната