Трипроводна система за автоматична телефонна информация SATI-03

Приложение

Най-широко приложение системата намира при подмяна на аналогови САТЦ с цифрови. Системата за информационно обслужване е предназначена за свързване към съответните трипроводни изходи на II/IV ГИ на обслужваната САТЦ А29.

Активирането на портове, генерирането и записване на съобщения и настройката на параметри се извършват от оператора на системата от персонален компютър, чрез вградени в Windows приложения и специализиран софтуер, собствена разработка на ЕСТЕЛ ООД.

Принцип на действие

Заема се от изхода на II/IV ГИ, включен към системата, като подава критериите „край на избиране“ и осигурява възможност за подаване на „начало на разговор“, след което възпроизвежда предварително записано групово съобщение за сменените номера.

При постъпване на заемане по даден канал на платката от II/IV ГИ на обслужваната /обслужваните/ САТЦ А29 се подава предварително определеното от оператора общо съобщение. Капацитетът на съоръжението гарантира 100% обслужваемост на трипроводните канали.

Записването на съобщенията може да се извършва на управляващия компютър, чрез Sound-blaster или те да бъдат получавани в готов вид на диск, по мрежа или през Internet във всеки поддържан звуков формат. Наличието на постоянно включен към системата персонален компютър би осигурило възможност за дистанционен достъп до нея. За настройки, касаещи подходящата работа с конкретните абонатни интерфейси, системата позволява индивидуална настройка на нивото на излъчвания сигнал.

Софтуерният пакет инсталиран на персоналния компютър осигурява следните възможности:
  • зареждане на общи съобщения за произволен брой канали
  • синтезиране на съобщения от стандартни фрази и думи
  • задаване брой повторения на възпроизвежданото съобщение – един или два пъти – за всеки канал по отделно
  • възможност за следене процесите на записване и събиране на статистическа информация за състоянието на всеки канал
Технически характеристики
Капацитет 8 трипроводни интерфейса за обслужване трипроводни изходи на II/IV ГИ
Продължителност на съобщенията От 4 до 16 минути.
Конектори за телефонна линия Тип HD-515R 3P
Захранване -36VDC до -72VDC /опция 220V AC с допълнителен адаптер/
Консумация без трафик 1W
Работен температурен обхват От 0°C до +50°C
Влажност 10% – 80% без кондензиране