Системи и Оборудване „LE LAS“

LeLAS

Фирма ЕСТЕЛ ООД предлага авангардни решения от проучването на конкретния обект до пускане в експлоатация с оборудване на френската фирма “LE LAS”, чийто  представител е.
От създаването си през 1909, фирма “Le LAS”- Франция се заема с решаването на сложни комуникационни проблеми в специфични среди – от корабите на френските ВМС до обектите от минната промишленост. “Le LAS” разширява своя опит и иновативен динамизъм най-вече към обекти от морския и жп-транспорт, пристанища и летища, предприятия от химическата и добивната промишленост, енергийния сектор, лаборатории и болници, цивилни и военни структури и т.н.
Благодарение на процедурите за качество ISO 9001 и напълно компютъризираното проектиране и производство, продуктите на “Le LAS” са актуално адаптирани към новата технологична среда на GSM и VOIP в пълна степен. Развитието на електронните и механични модули позволява на клиентите да бъдат предложена широка гама от лесно адаптивни продукти при ниски общи разходи.

За повече информация за продуктите на “Le LAS”: