Семейство хибридни IP телефонни централи PX24

Съдържание:

1. Семейство хибридни IP телефонни централи PX24

Хибридните IP телефонни централи PX24 съчетават конвенционалните решения в телефонията със съвременните технологии на VoIP телефонията за да предложат на фирмите възможност лесно да преминат към IP базирани решения на коммуникационната среда без да губят връзката с традиционните интерфейси на фиксираните телефонни мрежи.

Така в едно устройство е обединена подръжката на стандартни интерфейси: двупроводни аналогови абонати и съединителни линии /с подръжка на CLIP/, цифрови системни абонати, цифрови ISDN BRI и PRI съединителни линии, анлогови E&M съединителни линии, наред с IP базираните: H.323 абонати и линии, SIP абонати и линии, CTI интеграция, WEB интерфейс за настройка и програмиране на функции.

2.PX24 Nano – IP УАТЦ Хибридна  с малък капацитет

Смисъл и простота

Технологията съществува, за да направи живота ни по-лесен и по-продуктивен. Ние вярваме, че технологията трябва да бъде толкова проста, че да превръща работата във възможност, а ангажимента в удоволствие. Ето защо предлагаме РХ24 Nano, иновационна, лесна за използване и проектирана да задоволи нуждата Ви от бърза, лесна и ценово атрактивна комуникация.

Лесна за използване

Поставете Nапо на бюрото си, за да можете да се концентрирате върху управлението на Вашия бизнес и да не се тревожите за телефонната си система.

Nапо  представлява интелигентно,  лесно за използване,  лесно за монтиране и  поддръжка комуникационно решение.

px24n_NANO_r6
Успешна формула проектирана за Вас                                                                              

 • 8 аналогови абоната
 • 4 аналогови линии
 • 32 IPклиента  
 • 1 интелигентен апарат
 • Общо 45 потребителя!

За разлика от повечето подобни системи, Nano не ви принуждава да плащате още и още само за да развивате съществуващото оборудване. Тя е единствената система, която предлага пълните си възможности още от момента на монтиране.

Прогресивна

Предлагайки едновременно класическа телефония и IР свързаност, Nano е проектирана да задоволи нарастващите нужди на малкия и среден бизнес сега и за в бъдеще.

С предлаганите мощни функционални възможности, Вашият бизнес ще стане по-продуктивен и по-фокусиран върху клиентите. И то на съвсем достъпна цена.

Комуникацияталесна и евтина.

Какво ще ви даде системата Nano ? Тя ще ви свърже към обществената телефонна мрежа, независимо от това дали става въпрос за традиционна мрежа от градски линии, или водеща мрежова технология, като Уо1Р.

Защита на Вашата инвестиция във времето

Nano се интегрира безпроблемно във Вашата организация и предлага на Вас и Вашите клиенти много преимущества. Все пак, може би има възможности, които не са Ви необходими днес, но ще бъдат от жизнена важност за Вас в бъдеще.

Основни характеристики

 • Интегриран в централата интелигентен апарат
 • 8 аналогови абоната (портове тип РХ5)
 • 4 аналогови съединителни линии (портове тип FXO)
 • 32 SIP, Н.323 или хSIP локални потребителя или линии.
 • До 12 едновременни VoIP-TDM връзки (канали за аудио кодиране/декодиране) – опция
 • CLIP енкодери (трансмитери) за всички портове тип FXS
 • CLIP декодери (приемници)  за   всички   портове тип FXO
 • Интегриран JAva WebPhone aplet
 • DTMF приемници-предаватели
 • Интегриран Конферентен хардуер
 • Интегриран CMDR буфер за запис на проведените разговори
 • Интегриран DVR с капацитет за запис от 100 часа
 • 4 излъчващи и 4 записващи независими канала на DVR.
 • Персонален запис на разговор
 • Автоматичен запис на разговор – опция
 • Интегрирана Гласова поща (VoiceMail)
 • Интегриран Автоматичен Гласов Разводач
 • Интегриран WEB-сървър
 • Интегриран API-сървър
 • Многобройни допълнителни услуги за аналогови, цифрови и VoIP потребители

Възможности на интелигентния апарат

 • Осветен, 4.3 “ LCD цветен дисплей
 • Навигационни бутони и бутони за паркиране на разговорите
 • Бутони за запис и трансфер на разговори
 • Бутони за регулиране силата на звука
 • Функционален бутон за преместване – Shift
 • 30 бутона за бърз достъп ( с Shift: до 120)
 • Бутон за повторен набор, за прехвърляне на разговор, прекъсване, конференция, високоговорител, за заглушаване (Mute)
 • Бутон Flash и функционални бутони
 • Куплунг за слушалки и куплунг за микрофон
 • Списъци с не приети повиквания и набрани номера
 • Справочник за телефонни номера
 • Прослушване и изтриване на гласови съобщения и записани разговори
 • Избор на мелодии при позвъняване
 • Настройка на безусловно пренасочване, пренасочване при заето и неотговаряне
 • Настройка за пряка линия и за изчакващ разговор
 • Активиране на функции „Не ме безпокой“ и „Събуждане“
 • Активиране на обратно повикване
 • Задържане, поемане и прехвърляне на повикване
 • Наблюдение на прехвърлени повиквания (до 4 )
 • Активиране на конференция
 • Запис на разговор двупосочно (едновременно
  виканата и викащата страна)

px24n_NANO_r6_diagram

 

3.PX24 Mini – Хибридна IP УАТЦ със среден капацитет

Смисъл и простота

Технологията съществува, за да направи живота ни по-лесен и по-продуктивен. Ние вярваме, че технологията трябва да бъде толкова проста, че да превръща работата във възможност, а ангажимента в удоволствие. Ето защо предлагаме PX24 Mini, иновационна, лесна за използване и проектирана да задоволи нуждата Ви от бърза, лесна и ценово
атрактивна комуникация.

Лесна за използване

Поставете PX24 Mini където и да е в офиса си (например в кoмуникационния рак), тя ще покрие Вашите нужди от телефонна система. PX24 Mini представлява интелигентно, лесно за използване, лесно за монтиране и поддръжка
комуникационно решение.New

 • 60 аналогови абоната
 • 4 аналогови
 • 2 цифрови абоната
 • 160 IP клиента
 • Достатъчно почти за всяка малка фирма
 • Общо 222 потребителя !

Успешна формула проектирана за Вас

За разлика от повечето подобни системи, PX24 Mini не ви принуждава да плащате още и още само за да развивате съществуващото оборудване, защото то е вече вградено. Тя е единствената система, която предлага практически пълната си функционалност още от момента на монтиране.

Прогресивна

Предлагайки едновременно класическа телефония и IP свързаност, PX24 Miniе е проектирана да задоволи нарастващите нужди на малкия и среден бизнес сега и за в бъдеще. С предлаганите мощни функционални възможности, Вашият бизнес ще стане по-продуктивен и по-фокусиран върху клиентите. И то на съвсем достъпна цена.

Комуникацията – лесна и евтина

Какво ще ви даде системата PX24 Mini? Тя ще ви свърже към обществената телефонна мрежа, независимо от това дали става въпрос за традиционна мрежа от градски линии, или водеща мрежова технология, като VoIP.

Защита на Вашата инвестиция във времето
PX24 Мini се интегрира безпроблемно във Вашата организация и предлага на Вас и Вашите клиенти много преимущества.  Все пак, може би има възможности, които не са Ви необходими днес, но ще бъдат от жизнена важност за Вас в бъдеще.

Основни характеристики

 • 2 цифрови абоната
 • 12 аналогови абоната (портове тип FXS) стартов
 • 4 аналогови съединителни линии (портове тип FXO)
 • 160 SIP, H.323 или xSIP локални потребителя или линии
 • До 12 едновременни VoIP-TDM връзки (канали за
  аудио кодиране/декодиране) – опция
 • CLIP енкодери (трансмитери) за всички портове
  тип FXS
 • CLIP декодери (приемници) за всички портове
  тип FXО
 • Интегриран Java WebPhone applet
 • DTMF приемници-предаватели
 • Интегриран Конферентен хардуер
 • Интегриран CMDR буфер за запис на проведените
  разговори
 • Интегриран DVR с капацитет за запис от 100 часа
 • 4 излъчващи и 4 записващи независими канала на DVR
 • Персонален запис на разговор
 • Автоматичен запис на разговор – опция
 • Интегрирана Гласова поща (VoiceMail)
 • Интегриран Автоматичен Гласов Разводач
 • Интегриран Web-сървър
 • Интегриран API-сървър
 • Многобройни допълнителни услуги за аналогови,
  цифрови и VoIP потребители

Възможности на интелигентния апарат

 • Осветен, 4.3 “ LCD цветен дисплей
 • Навигационни бутони и бутони за паркиране на
  разговорите
 • Бутони за запис и трансфер на разговори
 • Бутони за регулиране силата на звука
 • Функционален бутон за преместване – Shift
 • 30 бутона за бърз достъп ( с Shift до 120)
 • Бутон за повторен набор, за прехвърляне на разговор, прекъсване,
  конференция, високоговорител, за заглушаване (Mute)
 • Бутон Flash и функционални бутони
 • Куплунг за слушалки и куплунг за микрофон
 • Списъци с неприети позвънявания и набрани номера
 • Справочник за телефонни номера
 • Прослушване и изтриване на гласови съобщения и
  записани разговори
 • Избор на мелодии при позвъняване
 • Настройка на безусловно пренасочване, пренасочване
  при заето и неотговаряне
 • Настройка за пряка линия и за изчакващ разговор
 • Активиране на функции „Не ме безпокой” и „Събуждане”
 • Активиране на обратно повикване
 • Задържане, поемане и прехвърляне на повикване<
 • Наблюдение на прехвърлени повиквания (до 4 )
 • Активиране на конференция
 • Запис на разговор двупосочно (едновременно виканата и викащата страна)

PX24Мr5_4

Със своята базова конфигурация, еднаква с PX24U, и наличните два допълнителни слота за разширение с интерфейсни платки, тази централа е идеална за средния бизнес.

4. PX24X – Хибридна IP УАТЦ с голям капацитет

Тази централа разполага с възможност да се разшири до 448 традиционни порта в разнообразни конфигурации и подържа стотици IP H.323 и SIP клиенти. Така тя е решението за средните и големи фирми в административни сгради и хотели.

PX24Xr5_4

5. PX24X1 – eXtraLarge Хибридна IP УАТЦ с екстра капацитет

IMG_4945+_tn

Тази централа покрива нуждите на клиенти до 14000 порта с всички познати физически абонатни и линийни интерфейси наред с поддръжката на до 8000 VoIP клиента по протоколи H.323 и/или SIP. Така тя може да покрие нуждите на предприятие или кампус с голяма площ, сравнима с населено място.

6. Технологии вградени в централите от семейството PX24

 • Осигуряват качествена връзка в интернет среда
 • Кодирана AES-256 IP телефония
 • Осигуряват свързване на произволни портове от традиционни
  интрефейси към IP клиенти
 • Унифицирани интерфейсни платки за цялата линия системи на
  семейство PX24
 • Модулен принцип на нарастване на капацитета
 • Разполагат с интегриран в системата H.323 гейткипър
 • Разполагат с интегриран в системата SIP регистрар
 • Разполагат с интегриран в системата Voice-mail
 • Разполагат с интегриран в системата буфер за натрупване на записите
  за проведените разговори с практически неограничен капацитет
 • Разполагат с интегриран в системата цифров аудио запис на

провежданите разговори, с продължителност до 100 часа

 • Разполагат с интегриран в системата автоматичен аудио разводач /automatic call distribution/ с възможност за организиране на меню с няколко вложени подменюта
 • Разполагат с интегриран в системата API сървър за реализиране на CTI Интеграция
 • Разполагат с разработени за системата софтуерни SIP клиенти за:
  PC със стандарни windows оперционни системи /WinXP, WinVista/,
  джобни PC (Pocket PC) и смартфони (Mobile Smartphone) с Windows
  Mobile OS
 • Разполагат с мощен маршрутизатор на повикванията с възможност за модифициране на набрания номер и номера на търсещия абонат
 • Реализиране на алтернативни пътища за изграждане на връзките, чрез вградения маршрутизатор на повикванията

7. Концепцията на Хибридна УАТЦ PX24

Централите PX24 осигуряват едновременна подръжка на аналогови и цифрови стандартни интерфейси, характерни за фиксираните телефонни мрежи, и VoIP технологии в едно и също устройство. Ето защо клиентите могат да използуват хибридните УАТЦ PX24 за изграждане на мрежа от произволна комбинация от споменатите типове портове. PX24 поддържат еднакъв набор от функции и възможности за всички типове абонати и при всички типове системи. Пакетът от потребителски приложения, осигуряващи допълнителна функционалност за абонатите (CTI, API, xSip и др.), както и за настройка, конфигуриране и наблюдение са унифицирани във всички типове системи. Така тези централи са приложими в изключително широк спектър от приложения от изцяло IP комуникационна среда до изцяло традиционна телефония.

8. SIP и H.323 интеграция

Важно е да се отбележи, че и двата протокола функционират едновременно в PX24. Така SIP терминал може да изгради връзка с H.323 терминал в една PX24 и обратното. Същото важи и за връзката им към традиционните абонатни интерфейси и линии. Това позволява клиентът да използва едновременно различни типове оборудване, налично на пазара, в една и съща мрежа, като търси оптимално ценово решение за себе си.

9. VoIP потребители в PX24

Хибридните УАТЦ PX24 поддържат стотици единици крайни точки по H.323 и стандартен SIP протокол: терминали, гейтуей и гейткипъри. Трябва да се отбележи, че това е стандартна вградена възможност, която не струва допълнителни средства за лицензиране на VoIP потребители. Допълнителни лицензи са необходими само за осигуряване на звукови канали, които са общодостъпен ресурс за всички  VoIP потребители, така че броят им в една система зависи от трафичната натовареност на централата

10. Защитени VoIP разговори

Хибридната УАТЦ PX24 поддържа AES-256 кодиране на звуковия тракт за осигуряване на защитеност от подслушване на VoIP разговорите.

 11. Вградени функции, възможности и технологии

Управление и основни функции
 • Неблокируема комутация
 • 10/100 LAN
 • WEB съсрвър
 • API сървър
 • H.323 Gatekeeper
 • SIP Registrar
 • Цифров аудио рекордер
 • Гласова поща
 • Автоматичен разводач
 • CLIP трансмитери
 • DTMF трансмитери
 • CMDR буфер
 • Часовник в реално време
 • Конферентен хардуер
 • Е1 сигнализационни протоколи: CAS, CCS7, MFR1, MFR2, MFR1.5,
  Euro DSS1, QSIG, V5.2
 • 220V/AC основно захранване
 • 48V/DC вторично захранване
 • 48V/DC подзаряд на акумулаторни батерии
VoIP
 • SIP RFC3261
 • H.323, ver.5
 • Подържане на локални абонати и регистриране на трънкове към външни гейткипъри
Аудио кодеци
 • G.711U G.711A
 • G.723.1
 • G.729
 • G.729А
 • Регулируема дължина на фрейма
 • Подтискане на ехото
 • Подтискане на паузите
 • AES-256 кодиране

 

 

12. Капацитет и разширение